Rak dojke

Simptomi

- Izraslina ili zadebljanje u dojci

- Novonastala promena veličine ili oblika dojke

- Pojava sekrecija na bradavici

- Promene na bradavici ili koži dojke. Sve ove promene nisu specifične za rak dojke i u najvećem broju slučaja radi se o drugim promenama u dojci (displazije, upala, ciste, benigni tumori i dr.)Pravu dijagnozu postaviće lekar onkolog.

 

Postavljanje dijagnoze

Dijagnoza se postavlja kliničkim pregledom i mamografijom.

- Mamografija je specijalno rentgensko snimanje dojki; njime se može otkriti i tumor koji još uvek nije dao simptome, niti je mogao biti nađen kliničkim pregledom.

- Ultrazvuk dojki se primenjuje i za preglede dojki kod mlađih žena kod kojih je žlezdano tkivo dojki razvijenije. Primenjuje se i kada je potrebno odvojiti tumore solidne građe od cističnih tumora.

- Biopsija (iglom ili hirurška) koristi se za uzimanje isečka sumnjive promene i materijal šalje patologu na proveru.

Lečenje

U lečenju raka dojke primenjuju se hirurško lečenje, radioterapija (zračenje), hemioterapija (primena citostatika) i hormonoterapija. Ove metode lečenja primenjuju se najčešće kombinovano, a njihov izbor zavisiće od odlika obolele osobe (godina starosti, hormonskog statusa, opšteg zdravstvenog stanja) i karakteristika bolesti (uznapredovalosti, lokalizacije, histološkog tipa i dr.).

- Operativni zahvat kojim se uklanja cela dojka naziva se mastektomija, a intervencija kojom se uklanja samo tumor spada u poštednu hirurgiju. Hirurg takođe vadi limfne žlezde iz istostrane pazušne jame.

- Cilj zračne terapije je uništavanje zloćudnih ćelija, kako na mestu samog tumora tako i u njegovoj okolini i u regionalnim limfnim čvorovima. Ona može biti osnovni vid lečenja (radikalna) ili dodatna uz drugi vid lečenja (npr. postoperativna).

- Hemioterapija, lečenje citostaticima, primenjuje se u primarnom pristupu uz druge vidove terapije i naziva "adjuvantna terapija" ili u sekundarnom pristupu, u slučaju širenja bolesti tj. pojavi metastaza.

- Hormonska terapija se upotrebljava da onemogući stvaranje hormona, koji pospešuju rast tumora. Ovo lečenje takođe može biti adjuvantno ili sistemsko. Veoma važan deo lečenja je rehabilitacija. Njen cilj je brzi povratak na normalne aktivnosti. Fizikalne vežbe mogu pomoći u aktivnosti ruke operisane strane i vežbe treba da započnu što pre po operaciji.

 

Anketa

Da li mislite da se pravilno i zdravo hranite?
 

Broj poseta

Broj poseta : 186778