Rak prostate

Simptomi

U ranoj fazi ih nema ili su nespecifični. Najčešće tegobe vezane su za otežano mokrenje. Koštani bolovi, malaksalost ili neurološki simptomi mogu ukazati na metastatsku bolest.

Dijagnoza

Najčešće se postavlja digitalnim pregledom prostate kroz čmar, uz određivanje serumskog nivoa PSA. Treća vrsta pregleda koja sledi prethodne dve je tzv. transrektalni ultrazvučni pregled prostate (TRUS). Pri postojanju sumnjive zone u tkivu prostate na TRUS pregledu, radi se ciljana biopsija uz histopatološka ispitivanja uzorka tkiva prostate.

Značaj PSA

Određivanje PSA (prostata specifičnog antigena tj. enzima kojeg luče ćelije prostate) u krvi, izmenilo je pristup dijagnozi i lečenju ove bolesti. Normalne vrednosti PSA su ispod 4ng/ml. Nivo PSA može biti povišen kod nemalignih oboljenja prostate i nekih drugih oboljenja. Vrednosti iznad 10 ng/ml u 70% slučajeva ukazuju na prisustvo raka prostate. Vrednosti viši od 20 ng/ml mogu ukazivati na proširenu bolest pa su i planirana ispitivanja opsežnija. PSA se koristi u ranom otkrivanju raka prostate, dijagnostici bolesti i praćenju efekta lečenja.

Rano otkrivanje

Ne postoje univerzalne preporuke u tom smislu. U SAD se preporučuje godišnji digitalni pregled sa određivanjem nivoa PSA u muškaraca starijih od 50 godina. 

Lečenje

U slučaju tumora koji je ograničen samo na prostatu (lokalizovana bolest), ako je očekivano preživljavanje bolesnika kraće od 10 godina, sprovode se redovne kontrole i kliničko praćenje. U mlađih bolesnika sa lokalizovanom bolešću predlaže se operacija (radikalna prostatektomija). Alternativa je zračni tretman. U lokalno uznapredovaloj bolesti gde tumor zahvata i okolna tkiva, primenjuje se radikalna zračna terapija prostate. Drugi način lečenja je brahiterapija sa plasiranjem izvora zračenja direktno u tkivo prostate, ali je ova metoda manje zastupljena. U metastatskoj bolesti osnov lečenja su hormonske intervencije, kojima se muški polni hormoni isključuju iz funkcije. Tu dolazi u obzir hirurška kastracija, medikamentozna kastracija (skupa je) i primena lekova tzv. perifernih antiandrogena. Ranije primenjivano kombinovano antiandrogeno lečenje (TAB) više se ne primenjuje jer je dokazano da ne utiče na preživljavanje. Citotoksični lekovi nemaju veću ulogu u lečenju proširenog raka prostate, ali se sada ispituju noviji agensi i njihov uticaj na kvalitet života i moguće duže preživljavanje. Palijativne mere, uključujući zračenje bolnih koštanih promena i primenu izotopa stroncijuma 89, imaju veliki značaj u simptomatskom zbrinjavanju obolelih.

 

Anketa

Da li mislite da se pravilno i zdravo hranite?
 

Broj poseta

Broj poseta : 186781